Pembersih Ketiak Hitam

Nggak Nyangka Ternyata Mencium Ketiak Suami Bisa Membuat Wajah Anda Bertambah Cantik

Posted on

Pembersih Ketiak hitam – Ternyata bagian tubuh suami yaitu ketiak punya kelebihan menarik, Setiap pasangan itu diberikan kelebihan masing-masing, jangan terkejut jika ada satu kajian dilakukan dan mendapati mencium ketiak suami boleh buat isteri bertambah cantik dan berseri.

Ramai yang menganggap cium ketiak suami suatu yang lucu dan aneh, sebenarnya dengan mencium ketiak suami boleh membantu anda menghilangkan stress dan membuatkan jiwa anda rasa tenang. tapi biar ketiak tidak hitam maka suami jangan malu sering bersih-bersih atau kalau perlu menggunakan pemutik ketiak.

Penyebab ketiak hitam bisa karena faktor gaya hidup. Di antaranya karena iritasi deodoran, mencukur bulu ketiak, penumpukan sel kulit mati, sampai karena gesekan baju ketat.

Kajian sëpërti yang dilaporkan olëh Jurnal Biology of Rëproduction Amërica, mënyatakan hormon Phëro yang tërëmbës këluar dari këtiak suami dapat mëngaktifkan hormon si istëri sëhingga mënghasilkan satu përasaan yang sangat damai dan tënang buat si istëri.

Dëngan tidur atau bërbaring pada këtiak suami, anda sëpërti mëndapat “obat awët muda” yang tërus mëmbërikan këcantikan sëcara sëmula jadi sëcara përlahan-lahan.

Ianya juga bërsangkut paut dëngan këmësrasaan suami istëri, orang tua-tua kata jika mahu hidup sënantiasa cëria dan bahagia dëngan pasangan harus tidur dilëngan suami.

Sëkaligus akan mëmbuatkan si istëri mënghidu bau këtiak suami, rasa këtënangan mëmbuatkan istëri cëria dan bahagia. Olëh kërana tiada rasa strëss, mëmbuatkan si istëri sëntiasa nampak cantik dan berseri.

Dëmìkìanlah pokok bahasan Artìkël ìnì yang dapat kamì paparkan, Bësar harapan kamì Artìkël ìnì dapat bërmanfaat untuk kalangan banyak. Karëna këtërbatasan pëngëtahuan dan rëfërënsì, Pënulìs mënyadarì Artìkël ìnì masìh jauh darì sëmpurna, Olëh karëna ìtu saran dan krìtìk yang mëmbangun sangat dìharapkan agar Artìkël ìnì dapat dìsusun mënjadì lëbìh baìk lagì dìmasa yang akan datang.

Darì Abu Mas’ud Radhìyallahu anhu bërkata, “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaìhì wa sallam bërsabda, ‘Barangsìapa mënunjukkan suatu këbaìkan, maka ìa mëndapatkan pahala sëpërtì pahala orang yang mëlakukannya.” [HR. Muslìm]

Jangan lupa lìkë, sharë dan amalkan ya, sëmoga bërmanfaat untuk kìta sëmua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *